קטגוריות כלי רכב
רכבי נוסעים
4x4
רכבים מסחריים
:מפרט צמיגים
Width:
Ratio:
Inch:
Load Index:
Speed Index: