Know How

EU Tire Label

The EU Tire Label drives continuous product improvements

 קונטיננטל מברכת על כניסתה של תווית האיחוד האירופי לצמיגים. היא מספקת למפעילי ציי רכב וקמעונאי צמיגים מידע אובייקטיבי, אמין ובר-השוואה על-פי שלושה מאפיינים חשובים של ביצועי הצמיג.

The EU Tire Label – What does it tell you?

הפרלמנט האירופי העביר רגולציה להצגת תיוג סטנדרטי לצמיגים ברחבי אירופה. מאז 1 בנובמבר 2012, תווית האיחוד האירופי לצמיגים תהיה חובה לכל הצמיגים המיוצרים לאחר 1 ביולי 2012. המטרה היא להגביר את הבטיחות ואת היעילות הסביבתית והכלכלית של תחבורת כביש ולהפחית צריכת אנרגיה ב -20% עד שנת 2020.

שלושה היבטים של יעילות, בטיחות ואיכות הסביבה מוצגים על התווית בקטגוריות הבאות: צריכת דלק, אחיזה רטובה ורעש גלגל חיצוני. העיקרון דומה לתווית חיסכון באנרגיה המופיעה על מכונות כביסה, מקררים ומכשירי חשמל אחרים.

כך יכול הצרכן להשוות צמיגים באופן אובייקטיבי ולשלב את הידע הזה, יחד עם קריטריונים אחרים, בהחלטת הקנייה. בנוסף לשלושת ערכי התווית,  קיימים קריטריונים אחרים שרלוונטיים לבטיחות ויעילות. אלה כוללים למשל, קילומטרז׳, ביצועי בלימה על משטחים יבשים, נהיגה יציבות ויכולת חידוש הצמיג.

.

How to read the label?

Wet grip / braking performance.

אחיזה רטובה / ביצועי בלימה
מרחק בלימה בתנאי מזג אוויר רטובים מ-A (קצר) ל-G* (ארוך יותר).
אחיזה רטובה היא אחד ממאפייני הבטיחות החשובים ביותר של צמיג. ערך גבוה פירושו מרחק בלימה קצר בכביש רטוב. שיפור ברמה אחת משמעו קיצור מרחק הבלימה ב-5 עד 10 מטרים במקרה של בלימה מלאה ממהירות של 80 ק״מ / שעה. במקרה חירום, כל מטר קובע ויכול להוות גורם מכריע במניעת תאונה.

Fuel efficiency / rolling resistance

חסכון בדלק / התנגדות גלגול
צריכת דלק מ-A (נמוך) ל-G* (גבוה יותר).
התנגדות הגלגול משפיעה באופן משמעותי על צריכת הדלק של משאית ובכך ממלאת תפקיד חשוב מנקודת מבט כלכלית ואקולוגית. זאת כיוון שלצריכת דלק נמוכה יש השפעה חיובית על טביעת הרגל הפחמנית של הרכב.


חיסכון של עד 3.5 ליטר / 100 קילומטר יכול להתבצע בין שתי רמות (למשל B ו-C).

External rolling noise / noise emission

רעש גלגל חיצוני / פליטת רעש
רמת צליל מ-1 גלי קול (שקט) ל -3 גלי קול (קול רם).
הרעש המתגלגל של צמיג משאית תורם לרעש תנועה ובכך לזיהום רעש סביבתי. בנוסף לערך הנמדד בדציבלים, התווית תציג את רמת הרעש בשיעורים של בין אחד ושלושה גלי קול. שלושה גלי קול יסמנו צמיגים שעולים על המגבלה שתכנס לתוקף משנת 2016. צמיגים עם שני גלי קול הם מתחת לגבול עתידי זה, וגל קול אחד מסמן שהצמיג נמצא מתחת לגבול ביותר מ -3 דציבלים. שינוי ברמת הקול ב-10 דציבלים משמעה שהעוצמה ירדה בחצי או הוכפלה.

* לא נעשה שימוש ב-G