חותם החברה כסלו תחבורה בע"מ

מר צביקה גרינברג ‏
כסלו תחבורה בע"מ

פרידלנדר 1 ת.ד 581 חדרה

7177874 ישראל
טלפון: ‎+972-74-72-32-300
פקס: ‎+972-4-63-41-005
כתובת דואל: zvika@kislev.co.il

מנהלים כלליים

מר צביקה גרינברג