אודות קונטיננטל

תחזוקת צמיגים

נהג, החלפת הצמיגים ברכב היא ההחלטה הבלעדית שלך ותחת אחריותך. כל מקרה ומקרה עשוי להישקל לגופו, עם משתנים דוגמת היסטוריית התחזוקה של הצמיגים, תנאי האחסון שלהם וביצועיהם הדינמיים שנכנסים לתוך המשוואה. לצורך קבלת ההחלטה חשוב לסקור את מצב הצמיגים באופן חזותי: אנחנו ממליצים לסקור אותם בצורה ויזואלית לפחות פעם בשבועיים (כולל הצמיג הרזרבי), אך כמובן שגם ניתן וכדאי להיעזר באנשי מקצוע. אנו מזמינים אתכם להכנס לאחת מהצמיגיות המורשות המופיעות באתר ולקבל חוות דעת מקצועית שתעזור לכם להאריך את חיי הצמיג ולשמור על בטיחות הנסיעה.

חשוב לציין כי החלפת צמיגים עשויה להידרש עקב לא מעט סיבות. בין הגורמים הנפוצים: בלאי סוליית הצמיג לעומק המינימאלי, תקרים, חתכים, פגיעה ישירה כתוצאה מהתנגשות, סדקים, בליטות, גבשושיות, תת ניפוח אוויר, העמסת יתר על הרכב (והצמיגים) ועוד.

עם קבלת ההחלטה על החלפת הצמיגים, מומלץ לוודא שיהיו זהים בכל אחד מארבעת גלגלי הרכב מבחינת שם המותג ודפוס הסוליה. התיאום והאחידות בין הצמיגים מאפשר התנהגות אידיאלית על גבי הכביש, ביצועי בלימה טובים ובטיחות מקסימאלית.

לחץ האוויר

לחץ האוויר מהווה גורם מרכזי המשפיע על אורך חיי הצמיג ובטיחותו. הלחץ הרצוי נקבע בנפרד לכל דגם, על ידי יצרניות הצמיגים וכלי הרכב. בספר הרכב, הנמצא בדרך כלל בתא הכפפות או בכיס דלת הנהג, ניתן יהיה למצא את המלצת היצרן לגבי מה הוא לחץ האויר המתאים ביותר לרכבך.

כאשר הצמיגים מנופחים יתר על המידה, או לחילופין בתת ניפוח, תפגע איכות הביצועים של הצמיג ואחיזתו בכביש. עובדה זו מביאה לבלאי מוגבר ובלתי שווה של סוליית הצמיג ועקב כך מגדילה את הסכנה בצורה ניכרת – בייחוד כאשר מבצעים פניות במהירויות גבוהות.

סכנה אפשרית נוספת היא עלייה בטמפרטורת הצמיג עקב כיפוף מוגבר. מצב זה מתרחש כאשר לחץ האוויר אינו מספיק עבור המשקל אותו משנעים. עליית טמפרטורת הצמיג עלולה לגרום נזק משמעותי ולהביא עד לכדי פסילה מוחלטת שלו.

אנו ממליצים:

בדוק את לחצי הצמיגים כל שבוע שני וקבל החלטות על פי הבחינה. חשוב לבדוק את הצמיגים כאשר הם קרים, ולא כשהם חמים לאחר נהיגה. מכיוון שלא יודעים מתי יהיה צורך בצמיג הרזרבי, חשוב לבדוק גם אותו.

לחץ האוויר

אנו ממליצים:

בדוק את לחצי הצמיגים כל שבוע שני והתאם במידת הצורך. זכור לבדוק את צמיגיך כשהם קרים, לא כאשר הם עדין חמים לאחר נהיגה. אל תשכח לבדוק את הצמיג הרזרבי כיוון שלעולם אינך יודע מתי תזדקק לו.

עומק חריצי סוליית הצמיג

בעת בחינת הצמיג, חשוב להעניק תשומת לב ניכרת לעומק הסוליות שלו. ברוב המדינות, כולל ישראל, עומק הצמיגים המותר מנוסח בחוק, כאשר המינימום הוא 1.6 מ''מ. מעבר לסכנה הבטיחותית בנהיגה ברכב שצמיגיו אינם מקיימים תנאי זה, נהג שיתפס נוהג ברכב שלא על פי המוגדר בחוק, יסתכן בקבלת קנס כספי ובצבירת נקודות ברשיון הנהיגה שלו.

אחד מהכלים המרכזיים המאפשרים לנו לזהות מתי סוליית הצמיג שחוקה הם מצייני שחיקת הסוליה. מדובר בפסים מוגבהים, המצויים בחריצים האורכיים אשר בסוליית הצמיג. אותם פסים, מחולקים באופן שווה סביב כל היקף הגלגל. אט אט, עם שחיקתו, המסמנים הופכים להיות במישור אחד עם פני הצמיג. שחיקה היא מצב בו הם מגיעים למינימום המותר, שהוא כאמור עומק של 1.6 מ''מ. יש לציין כי צמיגי החורף של חברת קונטיננטל כוללים מצייני שחיקה נוספים, אשר מאפשרים לראות מתי עומק הצמיגים מגיע ל-4 מ''מ. מספר זה אינו מקרי. עומק שכזה מהווה, לפי כל המחקרים והבדיקות, פרמטר המביא לירידת ביצועי הרכב ואף מגדיל את הסכנה.

 

אנו ממליצים:

לבצע את ההחלפה של הצמיגים לפני שהם מגיעים למינימום החוקי.

אנו ממליצים:

כיוון שבלאי צמיגים מגדיל את סיכוני ההחלקה ופוגם בביצועי בלימה, אנו מפצירים בנהגים להחליף את הצמיגים לפני שהם מגיעים למינימום החוקי של עומק חריצי הצמיג.

כלל אצבע יעיל לפעולה: החלף צמיגי קיץ כשהם מגיעים לעומק חריץ של 3 מ"מ וצמיגי חורף כשנותר בהם עומק חריץ של 4 מ"מ.

אחסון צמיגים

אחסון הצמיגים הוא מרכיב נוסף וחשוב השומר על אורך חיי הצמיג. כאשר הוא נשמר בתנאים שאינם אופטימליים עבורו, עלולות התכונות הפיזיות שלו להשתנות. תנאי האחסון האידיאליים מוגדרים בתקן ISO 2230, על פיו אחסון באוויר הפתוח, אפילו מתחת לכיסוי מגן, הוא אסור. יש לאחסן צמיגים בחדר ייעודי לצמיגים ואבובים ("פנימיות"), ועליו להיות קריר, יבש, חשוך ומאוורר היטב. הטמפרטורה האידיאלית לאחסון היא טמפרטורת החדר ויש להקפיד שלא לחרוג ממנה. בחדרים מחוממים, יש לספק לצמיגים הגנה מפני מקור החום. בנוסף, אין לשמור בחדר אחסון צמיגים ממיסים, דלקים, חומרי סיכה, כימיקלים וחומרים אחרים שעלולים לבוא במגע עם הצמיגים. אחסון הצמיגים שלא על פי המוגדר בתקן עלול להביא לקיצור חיי הצמיג.

קרינת השמש משפיעה לרעה על מצב הצמיגים, ולכן חשוב לספק להם הגנה מפני אור שמש ישיר ושינויים תכופים באוויר. סכנה מרכזית אחרת היא האוזון, כך שבחדרי האחסון אין למקם מכשירים הפולטים ומייצרים אוזון. כדי למנוע סדקים, חשוב להקפיד שהצמיגים לא יהיו מאוחסנים מתחת למתח או ללחץ חיצוני. בנוסף, המלצת היצרן היא לנסות להפוך את זמן אחסון הצמיג לקצר ביותר.